Accidents en establiments oberts al públic

Si heu patit una caiguda o un accident en un establiment obert al públic, heu de saber que molt possiblement tingueu dret a percebre una indemnització. Les caigudes en centres comercials, restaurants, pàrquings, cinemes, benzineres i altres negocis oberts al públic són molt habituals i en molts casos són degudes a una conducta negligent o culposa dels seus empleats o responsables. En no poques ocasions l’omissió de les preceptives mesures de seguretat, d’advertiment o de senyalització exigibles són obviades pels gestors dels establiments, essent aquestes les causes per les quals es produeixen aquest tipus de contratemps.

En aquesta classe d’accidents és important que Vostè actuï amb determinació i que des del mateix moment en que es succeeixi el sinistre tracti de deixar constància de la seva producció, ja sigui fent una fotografia amb el mòbil, ja sigui recollint dades de testimonis presencials o emplenant el corresponent full de reclamacions i/o incidències emportant-se un full segellat per l’establiment i, per descomptat, acudint com més aviat millor a professionals que puguin canalitzar la corresponent reclamació.

A CLAIM GRUP oferim un assessorament jurídic complet, realitzant un estudi detallat del succés en qüestió per tal de verificar l’existència de relació causal entre el dany i/o lesions patides i el determinat fenomen o conducta generadora del sinistre, als efectes d’evidenciar la responsabilitat civil dels titulars de l’establiment. En cas que hi hagi viabilitat, ens encarregarem de plantejar la corresponent reclamació extrajudicial pels danys i perjudicis soferts davant dels titulars de l’establiment i/o responsables de l’actuació generadora del risc, a més de fer-ho en front l’entitat asseguradora, en cas d’existir. Nosaltres mateixos ens encarregarem de realitzar la quantificació dels danys i perjudicis, si escau, recorrent als nostres col·laboradors Doctors i pèrits especialitzats en la valoració de danys corporals i materials.

És habitual que en successos com els descrits, els perjudicats deixin passar l’opció de reclamar per desconeixement, la qual cosa és un error, ja que moltes vegades els danys i perjudicis patits poden ser tan greus com els que es produeixen en accidents de circulació, respecte dels quals, per cert, no hi ha tanta objecció a plantejar reclamació davant del causant. La lògica ha ser la mateixa. Per tot plegat, és important que s’assessori i s’informi al respecte. A CLAIM GRUP estem per ajudar-lo i defensar els seus interessos.

Necessites més informació?