Caigudes en transports públics

Si heu patit una caiguda o un accident fent ús del transport públic heu de saber que podeu sol·licitar una indemnització. Els incidents amb autobús de passatgers, en trens, ferrocarrils i tramvies són força freqüents, i no sempre els usuaris són conscients del seu dret a reclamar per aquests contratemps.

De moment, ha de saber que des del moment que vostè adquireix el títol o bitllet de transport, adquireix o es converteix en posseïdor d’una assegurança obligatòria de viatgers (SOV). D’aquesta manera, les lesions que pogués patir fent ús del transport contractat, com ara les derivades d’impactes, xocs, caigudes, incendis, etc., així com les que es pogués causar entrant o sortint del mitjà de transport o dels recintes d’accés a aquests, podran quedar cobertes.

A CLAIM GRUP som especialistes en la reclamació i la tramitació d’aquest tipus de reclamacions, però també en aquelles altres que, en determinats supòsits, resulten compatibles i acumulables amb les primeres, atès el tipus de transport i la responsabilitat del conductor del mitjà de transport.

Necessites més informació?