Valoració i peritació danys materials i corporals

A CLAIM GRUP oferim assessorament jurídic, elaboració de dictàmens legals i confecció d’informes personalitzats per a cada cas.

Després de la producció d’un accident, a la víctima se li plantegen un bon nombre de dubtes, entre els quals dos solen ser recurrents. La primera, referida a l’abast dels danys materials, és a dir, a l’import que deu reclamar-se pels danys soferts al vehicle o motocicleta sinistrada, en la majoria dels casos, uns imports que s’ofereixen des de la mateixa entitat asseguradora del perjudicat i que no sempre són encertats. I la segona, referent a la quantificació de les lesions derivades del sinistre.

En ambdós supòsits, és important comptar amb professionals especialitzats, que ens permetin fer-ne una valoració completa.

A CLAIM GRUP mantenim una estreta col·laboració amb un bon nombre de pèrits especialistes en la valoració del dany corporal i en el peritatge de danys materials. Aquests professionals, Doctors de diverses especialitats, i enginyers majoritàriament ens permeten oferir al client una fotografia molt clara de l’import que cal reclamar.

Col·laborem també amb economistes i actuaris que ens aporten un gran valor afegit, ja que en determinats supòsits, fonamentalment en què els perjudicats són grans lesionats, la seva tasca resulta essencial en la reclamació del lucre cessant i el dany emergent.

Necessites més informació?