Responsabilitat civil i assegurança

A CLAIM GRUP som especialistes en responsabilitat civil i assegurança i formem part de l’Associació Espanyola d’Advocats Especialitzats en Responsabilitat Civil i Assegurança. Des de sempre, aquesta ha estat la nostra principal àrea d’actuació i la nostra vocació. 

Des de CLAIM GRUP oferim assessorament legal en una infinitat d’assumptes vinculats a la responsabilitat civil, ja que no només els accidents de trànsit i les negligències mèdiques són les que ocupen el nostre temps, sinó també els incidents derivats de responsabilitat civil vinculada a processos constructius o per productes defectuosos.  

Ara bé, també som especialistes en dret d’assegurances, branca vinculada amb l’activitat asseguradora i, per tant, amb els contractes i pòlisses d’assegurança. En aquest punt, els advocats de CLAIM GRUP atenen una gran quantitat de consultes relatives a la interpretació de condicionats particulars i generals de la pòlissa. Són habituals els assessoraments sobre garanties i capitals contractats, vigència de pòlisses, aplicacions d’infraassegurances i llarg etcètera. refús després de la producció d’un sinistre.

Necessites més informació?