Negligències Mèdiques

A CLAIM GRUP creiem que ningú no ha de pagar per errors aliens i, encara menys, en un àmbit tan sensible com és el de la salut.

Els danys o lesions derivats d’una mala praxis mèdica han de ser degudament indemnitzats. Per poder determinar si hi ha efectivament una negligència mèdica és fonamental comptar amb una prova sòlida que permeti acreditar sense cap mena de dubte l’existència d’una relació causal entre l’actuació del metge o professional sanitari i el dany sofert. El nexe de causalitat entre el dany o lesió i la mala praxi mèdica s’ha de poder provar.

És per això que el nostre mètode de treball és senzill. Abans d’iniciar qualsevol reclamació per mala praxis, fem una visita amb el client i recopilem tota la documentació relativa a l’atenció mèdica rebuda i, si escau, l’historial mèdic complet, confeccionem un relat de com es van succeir els fets i en derivem l’assumpte als nostres metges i pèrits especialistes en negligències mèdiques perquè analitzin l’assumpte des d’una perspectiva mèdica. Amb tot això, confeccionem un estudi previ de viabilitat mèdica legal. Si el resultat és positiu i hi ha base, procedirem amb la reclamació oportuna en la forma i contra qui sigui pertinent. Si no hi ha viabilitat, us ho traslladarem d’igual manera al client.

Necessites més informació?