Reclamacions patrimonials davant d’administracions públiques

L’Administració pública, entre les obligacions, ha de garantir el bon estat de la via pública. Si pateix un accident causat pel mal estat dels espais públics, té dret a reclamar una indemnització. Si heu patit una caiguda com a conseqüència del mal estat de la vorera o del paviment de la via pública, teniu dret a reclamar per les lesions, pels danys i pels perjudicis patits.

Des de CLAIM GRUP ens encarreguem de tot, des de la valoració dels danys i perjudicis, seguint amb la preparació de la reclamació patrimonial i seguiment del corresponent expedient administratiu fins a l’obtenció de la corresponent resolució, però també, de la hipotètica demanda o recurs davant dels Jutjats contenciós administratiu en cas que la via administrativa no hagi resultat satisfactòria. I tot això, assegurant-li sempre que la seva reclamació serà gestionada per un especialista i que es reclamarà el major import que li pugui correspondre.

A CLAIM GRUP prestem assessorament en procediments administratius de tota classe, responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, recursos administratius i contenciós administratius. Defensem els seus interessos davant de les administracions públiques.

Necessites més informació?